Haïti

Atik yo nan ribrik sa-a

 • Solidarité avec Haïti

  , par Hervé Fuyet Haïti France

  Chers Amis, chers Camarades, chers Frères et Soeurs,
  Le tremblement de terre qui vient d’accabler notre chère Haïti vient s’ajouter à des siècles d’esclavage, de colonialisme et aujourd’hui de néocolonialisme !
  Comble d’hypocrisie, ironie du sort ! Ces impérialismes qui continuent à se venger quotidiennement du premier pays à se libérer du colonialisme en 1804 envoient aujourd’hui un peu d’aide à "ses pauvres" pour jouer les "bienfaiteurs".
  Cette aide doit être multipliée, et cela ne fera que commencer à réparer tout le mal qui a été fait à notre chère Haïti.
  Nous souhaitons que tous les pays progressistes et les gens de bonne volonté fasse tout ce qu’ils peuvent pour Haïti.
  Je remercie ADEN (Association des Descendants d’Esclaves Noirs et de leurs Amis) pour son soutien. "Il n’y a pas de mots, nous sommes avec vous et avec tout le peuple haitien ; nous sommes disponibles pour aider" (Marie-France (...)

 • Yon apèl nan Nairobi

  Depi lè kontwovès Valadolid la te fi-n pase, batisè anpi, kolon, esklavajis ak kapitalis yo te toujou gen pretansyon pou jistifie, tankou sete yon bagay ki nomal epi natirèl, tout kalite egsaksyon yo fè viktim yo sibi. Sa ki pi rèd la, bagay sa yo rive paske batisè anpi yo pretann genyen anpil konesans sou manniè nanm, kilti ak lespri viktim yo ap fonksyone.
  Soti nan teori ki pote non « enferiorite biolojik ki nan nanm viktim yo » ak kalkil yo fè sou anvi pèp sa yo ki te sibi maltretans konkèt kolonial la, chemen sa-a mennen nou nan yon lot teori ki pote non « teyori dejeneresans » ki ta sanble afekte pwoletè ak oprime yo, pou rive nan sa yo rele « rasis kiltirèl » e teyori ki jistifie chok sivilizasyon yo.
  Pou nou ka sonje, an nou mete sou tapi tout tèz, ki soti nan lekol satirik alje-a, ki te fè eskandal. Soti nan lanne 1930 pou rive nan lanne 1950 lekol sa-a fè kouri yon teyori ke li nonmen « (...)